Wykorzystaliśmy następujące litery alfabetu dla poszczególnych miotów : 

1.  A –  02.06.2006

2.  B –  05.12.2007

3.  C –  28.11.2008

4.  A – 30.06.2009

5.  B –  28.05.2010

6.  C –  12.10.2011

7.  O –  25.08.2012

8.  D –  12.05.2013

9.  T –  27.12.2014

10. K –  04.08.2016

11.  F –  03.09.2017

12. J –  05.09.2017

13.  L –  05.03.2019